Almanya’nın Gayri Safi Milli Hasılası

Almanya’nın Gayri Safi Milli Hasılası

12 Ocak 2021 0 Yazar: idoladmin

Almanya ekonomisi, dünya genelindeki en büyük ekonomiler arasında yer almaktadır. Özellikle sanayi ve otomotiv alanında üstün ilerlemeler kaydeden Almanya, gayri safi milli hasılasını düzenli olarak büyütmeye devam etmektedir. Oldukça gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip olan Almanya, Euro para birimini kullanmakta ve parasının değerini sürekli olarak katlamayı başarmaktadır. Avrupa’nın önemli ülkelerinden bir tanesi sayılan Almanya, dünya genelindeki dördüncü büyük ekonomi olarak tanımlanmaktadır. Avrupa’nın en büyük ulusal ekonomilerinden birini barındıran bu ülke nominal GSYİH değerlerine göre dördüncü büyük ülke sayılırken, SAGP değerlerine göre beşinci büyük ülke konumuna erişmeyi başarmıştır. Almanya’nın gayri safi milli hasılası ve ekonomisinin temel özellikleri hakkında merak edilenler, yazı içerisinde tüm özellikleriyle ele alınmıştır.

Almanya Ekonomisinin Oranları Nelerdir?

Almanya ekonomi değerleri, aşağıda tüm özellikleriyle listelenmiştir:

  • Almanya Euro para birimini kullanmaktadır.
  • Almanya’nın 2020 yılı içerisinde sahip olduğu TÜFE enflasyon değeri, %0,5 oranına yükselmiştir.
  • 2019 yılına ait enflasyon TÜFE değeri, %1,3 olarak hesaplanmıştır.
  • 2018 verilerine göre, Almanya enflasyon değer, yıllık %2,0 değerindedir.
  • Almanya genel durumu bakımından, yoksulluk sınırına yaklaşma ve sosyal dışlanma risk faktörlerini barındırmaktadır.
  • Tarım alanındaki sektörel işgücü dağılımı, %1,4 değerindedir.
  • Sanayi alanındaki brüt sektörel işgücü dağılımı, %24,2 oranındadır.
  • Hizmet sektöründeki işgücü dağılımı, %74,3 oranındadır.

Gayri Safi Milli Hasılanın Özellikleri Nelerdir?

GSMH değeri, bir ülkeye ait yıllık üretim değeri üzerinden, ülkenin genel mal ve hizmetlerinin hesaplanmasıyla, vatandaşlara sunulan yıllık para geliri toplamını ifade etmektedir. Belli bir para birimi üzerinden hesaplanan değerler, ülkeye ait gayri safi milli hasılayı oluşturacaktır. Her ülkenin gayri safi milli hasıla değeri farklılık gösterirken, ülkelerin yıllık gayri safi milli hasıla oranlarında da farklılıklar meydana gelmektedir. Bir ülke içerisinde, çok fazla yabancı uyruklu işçinin çalışması, ülkenin gayri safi milli hasılasını düşürmektedir. Yabancı çalışanların her yıl kendi ülkelerine para gönderimi yapması, ülke içindeki mal ve hizmet üretimlerinin, yurt dışına nakit akışı olarak çıkması anlamına gelmektedir. Ülke içindeki total paranın başka ülkelere geçmesi, ülkenin gayri safi milli hasılasını düşüren etkenler arasındadır.